მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A1 სართული 3

ბინა # 62

3

66.6 მ2

62.9 მ2

10.9 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2