მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A1 სართული 4

ბინა # 93

3

74.1 მ2

66.9 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2

3.6 მ2

3.6 მ2