გაყიდულია

მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 1

ბინა # 10

3

63.3 მ2

58.4 მ2

11.9 მ2

11.10 მ2

4.7 მ2

4.9 მ2