მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 4

ბინა # 70

3

73.4 მ2

67.2 მ2

11.6 მ2

15.3 მ2

4.4 მ2

6.2 მ2