გაყიდულია

მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 27

2

44.3 მ2

40.6 მ2

6.2 მ2

3.8 მ2