კომერციული შენობა

კომერციული შენობა ბაკურიანი

დავით აღმაშენებლის ქ 36. ბაკურიანი

დასრულდა 2019 წელს