ჰილსაიდ

ჰილსაიდ ბაკურიანი

დავით აღმაშენებლის ქ. 23ა, ბაკურიანი

დასრულდა 2014 წელს

პროექტი მოიცავს 5 საცხოვრებელ სართულს 46 აპარატამენტს, მოწესრიგებულ ინფრასტრუქურას სავარჯიშო დარბაზს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს კვების ობიექტი დენოვო. ადმინისტრაციული მომსახურება უზრუნველყოფს, ჩაბარებული ბინის სეზონურ გაქირავებას მობინადრეების სურვილისამებრ.