1

ბინა # 1 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 39.64 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

2

ბინა # 2 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 36.69 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

3

ბინა # 3 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 33.17 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

6

ბინა # 6 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 39.71 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

7

ბინა # 7 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 39.53 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

11

ბინა # 11 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 36.64 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

12

ბინა # 12 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 39.71 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 1

13

ბინა # 13 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.31 მ2 | სართული 2 | ოთახების რაოდენობა 1

15

ბინა # 15 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.94 მ2 | სართული 2 | ოთახების რაოდენობა 1

16

ბინა # 16 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.96 მ2 | სართული 2 | ოთახების რაოდენობა 1

22

ბინა # 22 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 44.05 მ2 | სართული 2 | ოთახების რაოდენობა 1

23

ბინა # 23 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 44 მ2 | სართული 2 | ოთახების რაოდენობა 1

25

ბინა # 25 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.33 მ2 | სართული 2 | ოთახების რაოდენობა 1

28

ბინა # 28 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.94 მ2 | სართული 3 | ოთახების რაოდენობა 1

29

ბინა # 29 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.96 მ2 | სართული 3 | ოთახების რაოდენობა 1

39

ბინა # 39 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.31 მ2 | სართული 4 | ოთახების რაოდენობა 1

41

ბინა # 41 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.94 მ2 | სართული 4 | ოთახების რაოდენობა 1

42

ბინა # 42 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.96 მ2 | სართული 4 | ოთახების რაოდენობა 1

49

ბინა # 49 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 44 მ2 | სართული 4 | ოთახების რაოდენობა 1

51

ბინა # 51 | ბლოკი A

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 43.33 მ2 | სართული 4 | ოთახების რაოდენობა 1

7

ბინა # 7 | ბლოკი B

თრიალეთი რეზიდენსი

ფართობი 39.94 მ2 | სართული 1 | ოთახების რაოდენობა 2