თრიალეთი რეზიდენსი ბაკურიანი

ბლოკი B სართული 1

ბინა # 9

2

40.53 მ2

40.2 მ2

0.33 მ2