მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A1 სართული 2

ბინა # 42

3

71.1 მ2

62.9 მ2

12 მ2

13.2 მ2

4.5 მ2

8.2 მ2