მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A1 სართული 4

ბინა # 106

2

52.9 მ2

49.3 მ2

17.4 მ2

4.4 მ2

3.6 მ2