მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 1

ბინა # 20

2

50.2 მ2

44.4 მ2

12.6 მ2

4.8 მ2

5.8 მ2