მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 2

ბინა # 47

2

57.9 მ2

50.5 მ2

14.3 მ2

4.7 მ2

7.4 მ2