მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 2

ბინა # 58

2

58.8 მ2

53.4 მ2

16.3 მ2

5.6 მ2

5.4 მ2