მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 3

ბინა # 76

2

46.3 მ2

42.6 მ2

10.6 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2