მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 3

ბინა # 80

2

46.9 მ2

43.2 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2