მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 107

2

46.2 მ2

42.6 მ2

10.6 მ2

4.4 მ2

3.6 მ2