მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 108

2

57.6 მ2

50.3 მ2

12.6 მ2

4.7 მ2

7.3 მ2