მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 109

2

57.8 მ2

50.5 მ2

14.3 მ2

4.7 მ2

7.3 მ2