მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 112

1

41.1 მ2

35.7 მ2

5.4 მ2

5.4 მ2