მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 113

2

46.8 მ2

44.4 მ2

12.6 მ2

4.8 მ2

2.4 მ2