მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 115

2

50.7 მ2

47.1 მ2

15.2 მ2

4.4 მ2

3.6 მ2