მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 119

2

49.4 მ2

44.6 მ2

15.4 მ2

4.4 მ2

4.8 მ2