მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 120

2

63 მ2

59.4 მ2

22.1 მ2

5.6 მ2

3.6 მ2