მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი A2 სართული 4

ბინა # 123

2

64.1 მ2

60.5 მ2

17.9 მ2

6.4 მ2

3.6 მ2