მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 2

ბინა # 25

2

47.7 მ2

43.6 მ2

11.5 მ2

5.2 მ2

4.1 მ2