მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 3

ბინა # 41

3

70 მ2

66.3 მ2

11.2 მ2

15.2 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2