მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 3

ბინა # 45

2

46.9 მ2

43.2 მ2

11.5 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2