მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 3

ბინა # 53

2

47.7 მ2

43.6 მ2

11.5 მ2

5.2 მ2

4.1 მ2