მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 4

ბინა # 72

2

50.5 მ2

47.4 მ2

15.4 მ2

4.8 მ2

3.1 მ2