მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 4

ბინა # 80

3

63.3 მ2

58.4 მ2

11.9 მ2

11.10 მ2

4.7 მ2

4.9 მ2