მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B1 სართული 4

ბინა # 82

2

51.1 მ2

48 მ2

15.7 მ2

5.2 მ2

3.1 მ2