მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 29

2

44.3 მ2

40.6 მ2

10.1 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2