მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 1

ბინა # 31

2

47.4 მ2

43.6 მ2

11.5 მ2

4.8 მ2

3.8 მ2