მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 3

ბინა # 83

3

73.2 მ2

61.2 მ2

11.7 მ2

6.5 მ2

12 მ2