მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 3

ბინა # 94

2

48.1 მ2

43.6 მ2

11.5 მ2

4.8 მ2

3.8 მ2