მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 3

ბინა # 98

3

65.5 მ2

61.8 მ2

11.5 მ2

10 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2