მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 100

2

48.5 მ2

44.8 მ2

13.6 მ2

4.6 მ2

3.7 მ2