მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 101

2

48.8 მ2

45.1 მ2

13.7 მ2

4.4 მ2

3.7 მ2