მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 102

2

50.1 მ2

46.1 მ2

16.7 მ2

4 მ2

3.7 მ2