მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი B2 სართული 4

ბინა # 104

2

50.3 მ2

47.6 მ2

15.3 მ2

4.8 მ2

3.1 მ2