მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 1

ბინა # 2

1

34.7 მ2

30.8 მ2

4.4 მ2

3.8 მ2