მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 2

ბინა # 23

1

34.7 მ2

30.9 მ2

4.4 მ2

3.8 მ2