მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 3

ბინა # 57

1

32.2 მ2

28.4 მ2

4 მ2

3.8 მ2