მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 3

ბინა # 63

2

47.6 მ2

35.1 მ2

10.7 მ2

5..2 მ2

7.3 მ2