მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 94

2

46.6 მ2

46.6 მ2

15 მ2

5.5 მ2