მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 95

2

47.3 მ2

47.3 მ2

15.5 მ2

4.9 მ2