მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 97

2

50.3 მ2

50.3 მ2

15.3 მ2

4.2 მ2

3.4 მ2