მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 102

2

46.3 მ2

41.7 მ2

15.1 მ2

4.1 მ2

4.6 მ2