მწვანე ველი ბაკურიანი

ბლოკი C1 სართული 4

ბინა # 103

3

65.3 მ2

61.9 მ2

13.3 მ2

12.2 მ2

4.1 მ2

3.4 მ2